Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola


Az ősz első napja egybeterelte az Áprily tanulói és felnőtt közösségét. A rendezvény téren ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a tanévet. Tanulóink és az érdeklődő felnőttek ezt követően – ki rövidebb, ki hosszabb időre – a konténer osztályok felé vették útjukat. Azt gondolom, hogy a többség számára megnyugtató volt a látvány, hiszen az ideiglenes osztálytermek tágasak, világosak, hamar megszokhatóak – sok szempontból kedvezőbb feltételeket kínálnak a neveléshez és oktatáshoz, mint az időközben lebontott kisépület.
A nyáron feszített tempóban zajlott a főépület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, s ezt követően sokat kellett dolgozniuk a pedagógusoknak és az iroda dolgozóinak, hogy az osztálytermek és a programok az első tanítási napra elkészüljenek. S nem kevesebbet takarítóinknak, gondnokunknak és az önkormányzat műszaki csoportjának. S a feszített tempójú feladatvégzés az első két-három iskolai héten is folyamatos volt. A tanév elindítása egyébként is sok feladattal jár, a mostanihoz hasonló rendkívüli helyzetben azonban nemcsak a munka lesz több, hanem számos váratlan helyzet fokozza a terheket. S aki építkezett vagy költözködött munka és a gyermekek jelenléte mellett, az nagyjából sejti, mire is gondolok.
Iskolánk már most, a főépület birtokba vételével korszerűbb, sokkal szebb, s igényeinknek sokkal megfelelőbb lett. S várhatóan egy bő év alatt az Áprily mindhárom épülete megújul, s tágas, intézményünk valamennyi funkcióját befogadó, korszerű iskolánk lesz. Az előttünk álló egy évben azonban kiemelt figyelmet kell fordítania gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak arra, hogy az adott körülmények között a tanulók testi biztonsága megmaradjon, s egymás felé bizalommal forduljunk. E fórumon is kérem a tanulókat és a szülőket, hogy fokozott óvintézkedéseinket tartsák be, s erre figyelmeztessék azokat is, akik ezt elmulasztották. Ha bárki bármilyen esetleges problémát tapasztal, kérem, hogy haladéktalanul keressen meg.
Mivel augusztusban értesültünk arról, hogy a főépület átadása késik, az első két hétre több osztályban ideiglenes órarendet készítettünk. Célunk az volt, hogy – bár három tanteremmel kevesebbel kezdtük meg a tanévet, mint ahány osztályközösségünk van – a gyerekek első két hetét tartalmassá tegyük, s ne vesztegessünk el lehetőleg semennyit sem a tanulásra és nevelésre rendelkezésünkre álló 186 tanítási napból. Ehhez számos segítő szervezetet, a tulajdonost és a fenntartót is megkerestük kérésünkkel, s tervezett programjainkat megfelelő támogatással meg is valósítottuk. A megvalósult programok jelentős része a tanítási év más részéről átcsoportosított program volt, másokat az alkalom hívta életre. Ezek közül emelem ki azokat, amelyek megvalósítását a nevelőtestület együttes tervezésével valósítottuk meg.
A negyedik és hatodik osztály tanulói a kötelező és ingyenes úszásoktatás jelentős részét már az első két hétben teljesítették. Ezáltal elkerülhető lett a más esetekben három hónapon át húzódó oktatás, és az ezzel együtt járó ideiglenes órarendek alkalmazása, valamint hatékonyabbá vált az úszás elsajátítása. A programok a Váci Tankerületi Központ,  a KóPé ÚVSE, a Dunabogdányi Általános Iskola valamint a Dunabogdányi Uszoda munkatársainak előzékenységével és áldozatvállalásával valósulhattak meg.
Az ötödikesek a Visegrádi Fellegvárba, a Salamon-toronyhoz, valamint a dömösi királyi prépostság romjaihoz kirándultak. Köszönet a Pilisi Parkerdő Zrt. vezetőjének, a MNM Mátyás Király Múzeuma vezetőjének és Gróf Péter régésznek valamint Dömös Község Önkormányzatának a támogatásért.
Hetedikes diákjaink is elégedettek lehetnek az első két hét programjaival, hiszen nemcsak a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium korszerű Eötvös Laborjában vehettek részt négy órában fizikai és kémiai kísérleteken a nyolcadikosokkal, hanem az Erdei Művelődés Házában is valódi élményt nyújtó foglalkozáson vehettek részt, csakúgy, mint harmadikosaink. A hetedik osztályosok ezen felül az Arany-emlékév kapcsán a Petőfi Irodalmi Múzeumban is gazdagíthatták ismereteiket egy remek foglalkozás keretein belül. Köszönetünket fejezzük ki a Móricz Gimnázium vezetőjének és készséges kollégáinak, az EMH elkötelezett szakembereinek (akiket egyébként elbűvöltek felsősként is érdeklődő, nyitott szemű diákjaink) valamint Jung Vilmos úrnak, akinek segítségével diákjaink számára teljesen ingyenessé vált a budapesti kirándulás.
A nemzetiségi nyelvoktatást elősegítendő, id. Zeller Márton támogatását köszönjük, hiszen szokásos látogatásunkon vendégül látta németes tanulóinkat.
Természetesen nem minden esetben tudtuk és akartuk kirándulásokkal, kihelyezett órákkal, rendezvénylátogatással megoldani a mindennaposan jelentkező helyhiányt. A fennmaradó időben egy-egy osztályunk számára a TDM irodában a Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár épületében valamint a rendezvény házban tartottunk tanórákat, foglalkozásokat. Köszönjük ez úton is a társintézmények vezetőinek és a minket fogadó kollégáknak a segítséget.
Az idei évben – hogy a bútorok költöztetésének várható napjára a konténerek, a csarnok és a főépület környékét gyermekmentessé tegyük – a szokásos őszi nevelési értekezletünket rendhagyó módon a tanév elejére és ráadásul kihelyezett helyszínre szerveztük meg. A másfél napos programot kérésünkre a Lakitelki Népfőiskola, s annak igazgatója, Lezsák Sándorné valamint Lezsák Sándor és Hadházy Sándor országgyűlési képviselő urak támogatták a szállás, az étkezés és a konferencia helyszín biztosításával, s egyéb, helyi kedvezményeken keresztül. Az utazás az Áprily Iskoláért Alapítvány és Visegrád Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Kiemelten fontosnak tartom elmondani egyrészt azt, hogy – miközben az előző tanév végén teljesen ki kellett költöztetnünk mindkét iskolaépületünket, majd ősz elején újra berendezve, a legnagyobb biztonságban kellett megkezdenünk a tanévet (tehát mindkét esetben akkor költöztünk, amikor egyébként is a legtöbb a munka és a feszültség) – a résztvevő felek maximális toleranciával, és segítőkészséggel fordultak partnereik felé. A tulajdonos Visegrád Város Önkormányzata, a működtető és fenntartó Váci Tankerületi Központ, a kivitelező BAU-VIP Generál Kft. valamint iskolánk valamennyi dolgozója hatáskörét túlhaladva tette a dolgát. A költöztetések, szerelések kapcsán kiemelten számíthattunk az önkormányzat műszaki csoportjának minden dolgozójára s annak vezetőjére, Schüszterl Károlyra, aki számára az iskola ügye kiemelt feladattá vált 4-6 hétre. Köszönöm Visnyovszky Andrásnak is, hogy az estékbe nyúló költöztetés alatt felajánlásával segítette a munkát. És köszönjük az ajándékcsomagot, amelyet Vantal Lászlótól, a kivitelező kft. vezetőjétől és feleségétől, Vantalné Fodor Gabriellától (aki az építkezés projektmenedzsere volt) kaptunk: két mikrohullámú sütővel, egy kávéfőzővel és egy erősítővel ajándékozták meg iskolánkat.
Köszönöm a szülőknek is, hogy kifejezték örömüket, támogatásukat és biztatásukat, felajánlották segítségüket ezekben a nehéz időkben, érdeklődtek közös dolgaink iránt; s bízom abban is, hogy többségében megpróbálják megérteni: a változások, amelyek most végbemennek a visegrádi iskolában, átfogó jellegük és nagyságrendjük miatt rendkívüliek, s ebben a helyzetben a legjobb, amit gyakorolhatunk a gyermekeik érdekében, a megértés és a konstruktivitás. Számítunk jóindulatukra és jószándékú kritikáikra is.
S ha már a gyerekekről esett szó: Visegrádon az idei tanévet 182, Kisorosziban 23 tanuló kezdte meg, így összességében pontosan annyian, 205-en, mint ahányan az előző tanévet befejezték. A huszonkét nyolcadikos helyére huszonegy elsős érkezett, közülük tizenöten visegrádiak, hatan pedig a környező településekről jöttek iskolánkba. A körzeten kívüli és visegrádi tanulók aránya tehát az első osztályban is hasonló az intézményi átlaghoz (kb. 30 %).
A nevelőtestületben bővülés történt, hiszen újabb 1,5 álláshelyet kaptunk a Váci Tankerületi Központ igazgatójától. Az idei évben példamutató pedagógus tevékenységét lezárva nyugdíjba vonult Pálmainé Vas Zsuzsanna tanító, az alsós munkaközösség vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és Szatmári Nóra tanító, angoltanár, az iskola korábbi igazgatóhelyettese. A két tisztelt és szeretett kolléga helyére és további feladatok ellátására is új kollégákat vettünk fel, s egyes feladatokat átcsoportosítottunk.
Az első osztályba osztályfőnökként Karakasné Képíró Ágnes tanító érkezett. Csereklye Dóra ének-zene – szolfézs tanár a harmadik osztályban lát el napközis feladatokat, Kálmánné Dénes Viktória angoltanár pedig részmunkaidőben látja el az angol nyelv oktatását a felső tagozaton. Burik Antalné tanító, technikatanár óraadóként a hatodik osztályban napközizik és technikát tanít, Demeter Bálint földajz – történelem szakos tanár pedig újra földrajzot oktat a 7-8. osztályban.  Gebri Bernadett szolfézs – ének-zene tanár az általános iskolában és a zeneiskolában is tanít tanári szakjának megfelelően.
A negyedik osztály vezetését Kőmívesné Hoffmann Ildikó tanító vette át Zömbik József angol műveltségterületi tanító támogatásával. Az ötödikesek osztályfőnöke Paulusz József lett.
Az idei évben névadó költőnk születésének 130., halálának 50. évfordulóját, s iskolánk alapításának 230. évfordulóját ünnepeljük. És aztán jön még számos évforduló és nevezetes nap, meglepetés. Kívánom, hogy ezt az egyébként is rendkívüli iskolaévet töltsük meg olyan tartalommal, amely kapcsán szívesen emlékezzünk majd vissza arra, hogy együtt voltunk jó helyen, jó időben.
Bozóki Marianna
intézményvezető

Mottó

Címer

"Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel."

Határtalanul

hatartalanul forweb2

Keresés

Keress minket a Facebook-on

Web: www.aprily-visegrad.hu | email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tel.: 06(26)398-312 | Fax: 06(26)397-826
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Copyright © 2009. All Rights Reserved.