Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Tisztelt Szülők!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány az idei évtől köszönettel fogadja adója 1%-át.
Adószámunk: 18224764-1-13.
Számlaszámunk: 64700038-30100529 (Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége)

 Az ÁIA mint civil szervezet egy naptári évben általában két alkalommal számol be a nyilvánosság előtt tevékenységéről; egyrészt a közhasznúsági jelentéskor, ill. egy pályázati projekt végén elsősorban pénzügyi szempontból, másrészt júniusban, az elmúlt tanév értékelésekor. Mivel hónapról hónapra jelentkeztünk a Visegrádi Hírek hasábjain is, ezért csak címszavakban összegzem az alapítvány által a tanévben támogatott-szervezett eseményeket: Áprily-estély, Áprily-hét, Visegrádi képek könyv kiadása, csatlakozás a Zoller-díjhoz, Jékely Zoltán születése 100. évfordulójának megünneplése, kamaszmusical bemutatójának támogatása, gyermek- és pedagógusnap megrendezésében közreműködés, év végi osztálykirándulások igény szerinti segítése, kisoroszi tagiskola búcsúzó 4. osztályának ajándékozása, versenyeken, furulyatalálkozón díjazás, sport- és taneszköz-fejlesztésben részvétel.
Ahhoz, hogy az iskolai élet e sokszínű tevékenységét támogatni tudjuk, folyamatosan kell előteremteni annak anyagi hátterét, ezért nem véletlen, hogy igyekszünk a közvélemény látókörében maradni. Ez irányú fáradozásunk nem hiábavaló, mert mind hivatalos-intézményi oldalról, mind vállalkozók, gazdasági szervezetek és egyéni, névtelen adományozók jóvoltából sikerült eddig jelentős bázist teremteni. (Reméljük, hogy a következő évtől már az 1%-os felajánlások is biztos hátteret nyújtanak majd!) Köszönjük minden támoga-tónknak az egyetértéshez e kézzel fogható megnyilvánulását!
Visszatérve a tanév végéhez, tartozom még az Év Kisdiákja és az Év Diákja cím odaítéléséről szóló tájékoztatással.

Bővebben...

Tisztelt Visegrádi Polgárok!

Az Áprily Iskoláért Alapítvány ezúton tájékoztatja az alapítványt szándékozó kedves támogatókat az alapítvány fontosabb adatairól, elérhetőségeiről.

Áprily Iskoláért Alapítvány
székhelye: 2025 Visegrád, Rév utca 2.
Az Áprily Iskoláért Alapítványt (közhasznú szervezet) a Pest Megyei Bíróság AM-3413 közhasznúsági  nyilvántartási számmal 2011. február 24.-én bejegyezte (jogerőre emelkedés napja: 2011. április 9). Az Alapítványt Áprily Lajos unokája, Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne alapító hozta létre.
Adószáma: 18224764-1-13
Számlaszáma: Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltségénél vezetett 64700038-30100529 sz. számlaszám
E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: aprily-iskolaert-alapitvany.vacau.com
Az alapítványról bővebb tájékoztatásért szívesen áll rendelkezésre Mezei Anna az alapítvány kuratóriumának elnöke a 06-20/9651534-es, és Kádár Petra a kuratórium titkára a 06-20/3303196-os telefonszámon.

Röviden az Áprily Iskoláért Alapítvány céljairól:
Célunk az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói részére és érdekében az intézményi oktatást, nevelést segítő eszközállományának, felszereléseinek korszerűsítéséhez, működési feltételeinek a javításához, az iskolai oktatáshoz, neveléshez kötődő programokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz, az iskolában folyó művészeti neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokhoz, szabadidőprogramokhoz, közösségépítő, személyiségfejlesztő rendezvényekhez történő támogatás nyújtása. Minden évben át szeretnénk nyújtani az "Év diákja" és az "Év kisdiákja" címet, egy kiemelkedő alsós-, illetve felsős diáknak. Fontos az Alapítvány számára a testvérvárosok (Parajd, Obergrünzburg) iskoláival való kapcsolatok ápolása, illetve fontos, hogy támogassa az iskola névadójához, Áprily Lajos költőhöz fűződő hagyományok ápolását is. Az alapítvány aktívan közreműködik a minden évben hagyományosan novemberben megrendezésre kerülő Áprily Hét megszervezésében is, részt vesz a Zoller-díj kiosztásában is.

Az alapítvány az elmúlt két évben támogatta a Tornacsarnok szőnyegeinek felújítását, támogatta a napközis és VI-PA táborokat, a gyermek-és pedagógusnap megrendezéséhez segítséget nyújtott, könyvekkel egyéb eszközökkel támogatta az iskolai oktatást, életre hívta az Áprily-estélyt, és évente több kulturális rendezvény megszervezésével részt vesz a város életében. 2012.-ben, az Áprily évben az alapítvány kiadta Áprily Lajos-Bardon Alfréd: Visegrádi képek című eddig kiadatlan művet, amit minden diák és pedagógus kézhez kapott.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatókat, hogy az 1%-os felajánlásokat 2014. évtől tudjuk fogadni.
Várjuk régi diákok, osztályközösségek jelentkezését is.
Megköszönve az eddigi felajánlásokat, várjuk a céljainkkal egyetérteni tudó új támogatókat is a 2013.-as évben:

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

E-mail cím:                             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kuratóriumi elnök:                  Mezei Anna      +36-20/965-15-34

 

Kuratóriumi titkár:                  Dr. Kádár Petra    +36-20/330-31-96

 

Bankszámlaszám:                   Dunakanyar Takarékszövetkezet

Visegrádi Kirendeltség

64700038-30100529

Az Áprily Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 14. Pk. 60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján jogerőre emelkedett végzésével, AM-3413. nyilvántartási számmal jegyezte be. Az alapítvány eleget tett a törvényi kötelezettségeinek, és a 2011.-es évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi közzé.

Az Áprily bálon az Alapítvány összesen 762.000.- Ft. adományt gyűjtött. Az évben ezen kívül adományként érkezett az Alapítvány számlájára 149.000.- Ft. Az Alapítvány Visegrád Város Önkormányzatának Ifjúsági Alap pályázatán összesen 205.000.- Ft. pályázati támogatást nyert, amit a VI-PA táborra, és az Áprily hét könyvjutalmaira fordított.
Az Alapítvány 2011. évben a következő támogatást nyújtotta: az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Magyar László Sportcsarnok tornaszőnyegeinek felújítására 145.000.- azaz egyszáznegyvenötezer forint támogatást nyújtott, 50.000.- azaz ötvenezer forint támogatást nyújtott a Magyar László Sportcsarnok tornapadjainak rendbetételére, és 60.000.- azaz hatvanezer forint támogatást nyújtott az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karácsonyi ajándékainak, társasjátékainak megvásárlására. A támogatás összege összesen: 255.000.- azaz kettőszázötvenötezer forint volt.
Az Alapítvány tárgyi eszközként 100.000.- Ft-ért ún. paravánt vett, amely nélkülözhetetlen rendezvények, bálok, iskolai rendezvények lebonyolításához.
Egyéb kiadásként 182.000.- Ft-tal számol, működési kiadás amely áll banki számlavezetési díj, banki kiadás, és pecsét készítése 31.000.- Ft.

Az Alapítvány az alapító okiratban lefektetett célokat 2011. évben maradéktalanul szem előtt tartotta, már az alapításának első évében támogatta az Áprily Lajos Általános Iskolában folyó oktatást, az iskola nevelést segítő eszközállományát, felszereléseinek korszerűsítését. Az Alapítvány már 2011. évben részt vett az Áprily Lajos Általános Iskola rendezvényein, képviseltette magát a VI-PA táboron, a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken, a zeneiskolai hangversenyeken. Már 2011. évben kidolgozta az Alapítvány kuratóriuma - együttműködve az iskola vezetőivel, a tanáraival és a szülői munkaközösség tagjaival - az „Év kisdiákja" és az „Év diákja" díjának szempontjait. A díjat az Alapító okiratban lefektetett célokkal összhangban először 2012. évben fogja a kuratórium kiosztani.

Visegrád, 2012. május 3.

 

Mezei Anna

Kuratóriumi elnök

 

 

Mottó

Címer

"Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel."

Határtalanul

hatartalanul forweb2

Keresés

Keress minket a Facebook-on

Web: www.aprily-visegrad.hu | email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tel.: 06(26)398-312 | Fax: 06(26)397-826
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Copyright © 2009. All Rights Reserved.